1051 Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
094 760 73 73
Noithatthaihasg@gmail.com
https://cokhithaiha.com.vn

Cơ khí Thái Hà nơi lựa chọn đáng tin cậy cho khách hàng
Tư vấn miễn phí 24h